Училище по Органична Химия

1. Общи правила за работа в лаборатория

2. Определяне на Температура на топене

3. Кристализация на Органични съединения

4. Дестилация