Показване на 1 - 20 от 116 резултата.
от 6
Дата Време Обръщение Тип Подробности  
14-9-6 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-7 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1а ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-8 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-8 13:15 – 18:15 Упражнение по БООХ 1а ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-9 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1а ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-9 13:15 – 18:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-10 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-10 13:15 – 18:15 Упражнение по БООХ 1a ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-11 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1a ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-12 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-13 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1a ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-14 8:15 – 13:15 Упражнение по БООХ 1б ас. Божилов Годишнина Експорт
14-9-16 8:15 – 14:15 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-17 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-18 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-19 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-20 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-21 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-22 8:15 – 19:00 Упражнение по Органична химия гл. ас. д-р Петров Годишнина Експорт
14-9-26 11:00 – 12:00 ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА Годишнина Експорт
Показване на 1 - 20 от 116 резултата.
от 6