Катедрата по Органична химия предлага обучение на завършили бакалаври и магистри за получаване на следната допълнителна квалификация:

 

 

Подаване на Заявление в Деканата на Химическия факултет "Паисий Хилендарски"

 

 

За повече информация:

Деканата на Химическия факултет
ул. "Цар Асен" 24
гр. Пловдив
тел.: 032/ 261 - 402
факс: 032/ 261 - 403
e-mail:
  chemistry@uni-plovdiv.bg

 

Информация взета от официалния сайт на Химически факултет : http://www.argon.uni-plovdiv.bg