Катедра Органична химия, ви желае попътен вятър и безграничен успех !

 

 

 

 

 

Новина

Пълната програма на семинара може да изтеглите от тук.

Семинарът е без такса за участие!

Регистрации за участие в семинара се приемат на адрес, не по-късно от 5 юни 2019 г.

Желаещите да участват с представяне в постерната сесия трябва да потвърдят и да изпратят резюметата си до 27 Май 2019 г. на адрес: georgieva@uni-plovdiv.net

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

 

Новина

Новина

Новина

Новина


За участие в семинара може да се регистрирате на адрес:
http://www.acm2.com/view_news.php?id=199
или да изпратите попълнена регистрационна форма на адрес office@acm2.com

Участниците, които желаят да представят постери, следва да изпратят резюме (на английски или на български език) до 16 май 2018 г.

Новина

Новина

Новина

Новина

Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет

ще се проведе на 24 февруари 2018 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 от 10:30 часа.

Всички завършващи трябва да се явят предварително (до 9 февруари) в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана).

На 24 февруари 2018 год. от 9:00 до 10:30 часа в Спортната зала завършващите трябва да представят бележка от библиотеката, да се подпишат в дипломната книга при инспектор Невена Тиролска и да си вземат тоги за церемонията.

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Ръководството на Университета кани всички първокурсници, преподаватели и служители на официалното откриване на учебната 2017/2018 година, което ще се проведе на 29 септември 2017 година (петък) от 11:00 часа в Спортната зала, бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на първокурсниците от Химическия факултет ще се проведе на 2 октомври 2017 година (понеделник) от 9:00 часа в 13 семинарна зала, 1 етаж, Ректорат.

Седмичните разписи по специалности може да намерите на адрес:

Новина

Новина

За Директна връзка - Началник отдел лаборатория - г-жа Нели Чалъкова, Тел: 0886437242

Новина

Новина

Новина

 

Новина

Новина

Новина

 

За участие в семинара може да се регистрирате на www.acm2.com или да изпратите попълнена регистрационна форма на адрес office@acm2.com не по-късно от 7 юни 2017 г.

Участниците, които желаят да представят постери, следва да изпратят резюме (на английски или на български език) до 1 юни 2017 г.

Документи:

Новина

Районна здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, отдел "Радиационен контрол", търси спешно химик (жена)!

 

За допълнителна информация – д-р Иванова,

тел.: 032 / 644 477

 

Новина

Новина

 

Лекция 1          Лекция 2          Лекция 3          Лекция 4          Лекция 5

Новина

Новина

Новина

Новина

Фирма "Голд ойл" ООД, гр. Харманли търси да назначи, на постоянен трудов договор,
двама химици за работа в оборудвана химическа лаборатория за анализ на слънчогледово масло.
Фирмата предлага много добри условия на труд и атрактивно заплащане.
За контакти тел. 0888 424086
За повече информация за фабриката можете да посетите нашата интернет страница на адрес:
http://www.goldoil.bg/

Новина

Новина

 

Новина

Новина

Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
ще се проведе на 11 март 2017 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 от 10:30 часа.

 

Всички завършващи трябва да се явят предварително (до 2 март) в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

На 11 март 2017 год. от 9:00 до 10:30 часа в Спортната зала завършващите трябва да представят бележка от библиотеката, да се подпишат в дипломната книга при инспектор Е. Кочовска и да си вземат тоги за церемонията.

Новина

Уважаеми колеги,

на 18 януари 2017 г. (сряда) от 14:00 часа в зала "Компас"
ще се проведе

публична лекция
на избрания кандидат в конкурса за професор в професионално направление Химически науки – Органична химия
проф. д-р Илиян Иванов Иванов

 

на тема
"Приложение на полифосфорната киселина в реакцията на Friedel-Crafts за синтез на хетероциклени съединения"

 

Новина

Новина

Новина  

Новина     

                  

 

Новина

Колеги от 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година относно стипендии за успех и стипендии за специални постижения по Европейски проект (BG05M2OP001-2.003-0001).

 

Линк за информация: 

https://uni-plovdiv.bg/news/news/435/

Новина

 

Фирма "Прото" ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146
търси да назначи химик за работа в лаборатория.

Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев
Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

 

 

Новина

КОЛЕГИ, ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ I СЕМЕСТЪР
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

https://uni-plovdiv.bg/news/news/476/

Новина

Новина

Новина

Новина

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на първокурсниците от Химическия факултет ще се проведе на 3 октомври 2016 година (понеделник) от 9:00 часа в 26 семинарна зала в сградата на Химическия факултет.

Седмичните разписания по специалности може да видите на адрес: 

https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=25

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Колеги,

Агрия АД търси да назначи двама лаборанта на постоянен трудов договор, за работа в аналитична лаборатория. Лабораторията е добре оборудвана и разполага с течни и газови хроматографи, атомно-абсорбционен спектрометър, UV/VIS спектометри и пр.
За контакт: ръководител на лабораторията, 0887 222 197.


Фирма "Полидей" гр. Карлово търси да назначи за мандра Домлян лаборант на 8 часов работен ден.
За допълнителна информация – 0889 300 463.


Фирма Ленокс ЕООД търси да назначи химик.
За повече информация : Савин Ракаджиев 0887881306

 

Новина

 

Новина

 

Новина

 

Новина

Новина

Пролетта дойде, изпълнена с чудеса ! 
Нека Великден пристигне 
пълен с благословия !

Новина

Новина

Новина

 

Новина

 

Новина

 

Новина

Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
ще се проведе на 27 февруари 2016 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 от 11:00 часа.

Всички завършващи трябва да се явят предварително (до 19 февруари) в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

 

На 27 февруари 2016 год. от 9:00 до 11:00 часа в Спортната зала завършващите трябва да представят бележка от библиотеката, да се подпишат в дипломната книга при инспектор Е. Кочовска и да си вземат тоги за церемонията.

Новина

 

Новина

 

Новина

Катедра Органична химия, пожелава весело изкарване

на празничните дни, изпълнени с много позитивизъм !!!

Новина

Новина

Новина

Уважаеми колеги  и участници в третата конференцията "Предизвикателства в химията",

сборникът с резюмета може да изтеглите в електронен вариант от страницата на конференцията, както и да разгледате снимки от събитието на следния линк:
http://scc.uni-plovdiv.net/galeria

 

Деканското ръководство изказва благодарност на всички организатори и поздравява участниците в конференцията!

Новина

Новина

Уважаеми колеги,

на 17 ноември 2015 г. (вторник) от 16:00 часа в зала "Компас"
ще се проведе

публична лекция
на избрания кандидат в конкурса за доцент по Органична химия – Органичен анализ – 
доц. д-р Солея Запрянова Даньо

на тема:
"Приложение на хроматографски и хемометрични методи за изследване на биологично-активни компоненти в тютюн, тютюнев дим и медицински растения"

Новина

Новина

Новина

По покана на катедра Органична химия на Химическия факултет
гостува

Professor Dr. Vefa Ahsen
Gebze Technical University
Chemistry Department
TURKEY

който ще изнесе лекция на тема:

„SYNTHESIS OF N4 LIGANDS (OXIMES AND PHTHALOCYANINES) AND THEIR APPLICATIONS AS CHEMICAL SENSORS. FROM THE MOLECULE TO THE DEVICE"

 

на 9.10.2015 г. (петък) от 13.30 часа във 2-ра компютърна зала на Химическия факултет.
Поканват се преподаватели, докторанти, студенти и гости.
ЛЕКЦИЯТА Е НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 

Новина

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през II семестър на академичната 2015/2016 г.

 ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 2 (ОБЩ БРОЙ МЕСЕЦИ – 8)

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  500 ЕВРО

Държава

Приемащ университет

Област на знание

Име, изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобилности, месеци и ОКС

Информация
за Еразъм студенти

Краен срок за кандидатстване

ГЕРМАНИЯ

 

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

б/м/д

https://www.uni-due.de/
international/exchange
_students.php#ERASMUS_EN

Срок за номинация – 01.11.2015

кандидатстване-

01.12.2015

химия

ИСПАНИЯ

University of Alicante
ES B1, EN B1

2 x 4

б/м

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html

Срок за номинация – 01.11.2015

кандидатстване-

15.11.2015

химия

ТУРЦИЯ

Trakya University – Edirne

EN B1

2 x 4

б/м/д

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ

30.12.2015

химия

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  450 ЕВРО

ПОЛША

University of Warsaw

Polish B2, EN B2

2 x 4

б/м/д

https://mobility.uw.edu.pl/

15.11.2015

химия

ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност

Информационна среща по програма Еразъм за студенти на ПУ „Паисий Хилендарски":

09 Октомври 2015 от 15.00 часа в 13 с.з. (Ректорат, I етаж)

Информационна среща по програма Еразъм за студенти на Химическия факултет:

12 Октомври 2015 от 16.00 часа във 2 к.з. (Химически факултет)

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване в ПУ „Паисий Хилендарски":

19 Октомври 2015, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

21 Октомври 2015 от 16.00 часа във 2 к.з. (Химически факултет)


Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм+ на адрес:

http://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/


 

Лице за информация:
гл. ас. д-р Кирил Симитчиев – Еразъм координатор за Химически Факултет
Тел.: 032 261 467
Е-mail: k.simitchiev@uni-plovdiv.net

 

Новина

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на студентите от І курс в Химическия факултет
ще се проведе на 28.09.2015 год. от 9:00 часа в 13 семинарна зала.

Учебните занятия за І курс ще продължат по график от 10:00 часа.

 

Седмичните разписи може да изтеглите от тук.

Новина

Фирма Инстал Инженеринг търси да назначи химик-органик.
За повече информация: тел.: 0898 606 084 г-н Стоянов

Новина

Уважаеми колеги,

Вече се приемат кандидатури за програмите за стипендии на Фондацията за наука и образование на Байер за тазгодишния кръг. В академичния сектор, амбициозните студенти, които възнамеряват да започнат проект за обучение в чужбина, могат да кандидатстват за стипендиите „Ото Байер", „Карл Дуисберг", „Джеф Шел" или „Курт Хансен". Финансираните области включват аграрно инженерство, биология, биохимия, растителни-/биотехнологии, инженерство на биопроцесите, химия, инженерна химия, медицина, фармация, физика, статистика/биометрика и обучение на учители по природни науки.
Общото финансиране възлиза на 350 000 евро. Спонсорството е отворено за студенти от Германия, които планират период на обучение в чужбина, както и за студенти от чужди държави, в това число и България,  които искат да прекарат период на обучение в Германия.
Срокът за кандидатстване за всичките пет програми за стипендии е 10 юли 2015 г. Формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени онлайн на интернет адрес:

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Новина

Новина

 

Новина

Новина

Новина

Новина

 

Новина

Новина

Новина

Кандидатстудентска информация 2015/2016 година

 

http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=348

Съдържащ информация относно специалностите в Химическия факултет !

Новина

Регионална лаборатория гр. Пазарджик (ИАОС), търси да назначи Химик - младши експерт (по заместване), от Февруари 2015 година.

За контакт:

гр. Пазарджик - 4400
Ул. "Гурко" № 3

Ръководител на РЛ - А. Петрова

тел/факс: 034 / 443 141

e-mail: reglab_pz@yahoo.com

Новина

 

Новина

Новина

Новина

Новина

Новина

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет.
Повече информация може да намерите тук.

—————————-         ***         —————————-

 

Химическият факултет
обявява
допълнителен прием на документи за кандидатстване
за магистърска програма Органична химия (редовно обучение) – държавна поръчка.

Документи се приемат в деканата на факултета. За информация – 032/261-402

 

Новина

Новина

Фирма "Прото" ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146
търси да назначи химик за работа в лаборатория.
 
Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев

 

Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
 

Новина

ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР КЪМ ПУ ОРГАНИЗИРА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

Семейни отношения

Езиковият център към ПУ "Паисий Хилендарски" организира езикови курсове по следните езици:

  - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  - ИСПАНСКИ ЕЗИК
  - НЕМСКИ ЕЗИК
  - ФРЕНСКИ ЕЗИК
  - РУСКИ ЕЗИК
  - ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
  - ТУРСКИ ЕЗИК
  - ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК
  - ПЕРСИЙСКИ ЕЗИК
  - АРАБСКИ ЕЗИК
  - ХОЛАНДСКИ ЕЗИК

За информация и записване: Ректорат, каб.369
 Светлана Попчева, тел. 032/ 261 238

Новина

За дванадесета поредна година Фондация "Еврика" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

Новина