Химически факултет към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", предлага следните специалности:

 

Зa текуща информация посетете линка : http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=25

Завършилите Бакалавърска степен, могат да продължат образованието си, кандидатствайки в Магистърските програми, които предлага катедрата по Органична химия !!!